Utelisys Internet- en TV-diensten voor De Klok (English version below)

De locatie De Klok is middels een centrale glasvezelverbinding aangesloten op de Internetverbinding van Utelisys. Op de datapoort in de woonkamer wordt vervolgens zowel de Internet- als TV-dienst geleverd.

Internet

Op de datapoort kan een laptop of computer rechtstreeks worden aangesloten middels een netwerkkabel, zonder modem. Indien WiFi gewenst is dient de bewoner zelf zorg te dragen voor een WiFi-router. Utelisys adviseert daarvoor een dual-band WiFi-router te gebruiken op 5 GHz, deze is minder storingsgevoelig voor WiFi-netwerken in de directe omgeving.

Indien een WiFi router gebruikt wordt, zal deze vrijwel altijd werken met de standaardinstellingen. Mochten deze niet toereikend zijn, dan kan via ‘instellingen’ van de router gekozen worden voor ‘DHCP’ of ‘Automatisch’.

TV

Het TV-signaal wordt geleverd over dezelfde datapoort als het Internet. De volgende Web-portalis  beschikbaar op de locatie De Klok:

Via de Webportals kan men TV ‘kijken’ via een computer, tablet of smartphone, zonder gebruik te hoeven maken van een TV-toestel. Deze Portals zijn enkel via de Internetaansluiting in de kamer te bereiken.

Helpdesk

Bij vragen over het gebruik van de Internet- en TV-diensten kunnen bewoners van DeKey contact opnemen met de Utelisys Helpdesk.


Utelisys Internet and TV services for De Klok

The De Klok building is connected to the Utelisys Internet connection via a central fiber optic connection. Subsequently, both Internet and TV services are delivered through the data port in the living room.

Internet

The data port can be used to directly connect a laptop or computer using a network cable. There is no need for a modem. If WiFi is required, the resident will need to procure a WiFi router. Utelisys recommends to use the 5 GHz frequency on a dual-band WiFi router for this purpose which is less sensitive to interference from WiFi networks in the immediate vicinity.

If a WiFi router is used, this almost always will work with the default settings. If these are insufficient, the router can be set to ‘DHCP’ or ‘Automatic’.

TV

The TV signal is delivered over the same data port as the Internet. The following Web-portal is available at the location of De Klok:

Via the Web portal you can 'watch' TV via a computer, tablet or smartphone, without having to use a TV set. These Portals can only be reached via the Internet connection in the room.

Helpdesk

For any questions regarding the use of the Internet and TV services, tenants can contact the Utelisys Helpdesk.