Utelisys Internet-diensten voor Duwo, locatie Zuiderzeeweg (English version below)

De locatie Zuiderzeeweg is aangesloten op de Internetverbinding van Utelisys. Via de WiFi-Accesspoints wordt het Internet geleverd aan de bewoners.

Internet

Met het WiFi-netwerk kan een laptop of computer worden verbonden, zonder modem. Bij het aanmelden zal er worden gevraagd naar een toegangscode (tevens het contractnummer). Laat eerst je contractnummer activeren op de volgende pagina: utelisys.com/activeer-internet

Helpdesk

Bij vragen over het gebruik van de Internetdiensten kunnen bewoners van DUWO contact opnemen met de Utelisys Helpdesk.


Utelisys’ Internet and TV services for Duwo, location Zuiderzeeweg

The Zuiderzeeweg location is connected to the Utelisys Internet connection. Subsequently, Internet services are delivered over the WiFi Access Points.

Internet

Computers and laptops can be connected to the WiFi network, there is no need for a modem. When connected you will be asked for a entry code (this is your contract number as well). Prior to connecting to the WiFi have your contract number activated on the following page: utelisys.com/activeer-internet

Helpdesk

For any questions regarding the use of the Internet and TV services, tenants can contact the Utelisys Helpdesk.