Utelisys Internet-diensten voor Elzenhagen (English version below)

De locatie Elzenhagen is middels een centrale glasvezelverbinding aangesloten op het datacenter van Utelisys. Op de datapoort in de woonkamer wordt vervolgens de Internetverbinding geleverd.

Internet

Op de datapoort kan een laptop of computer rechtstreeks worden aangesloten middels een netwerkkabel, zonder modem. Indien WiFi gewenst is dient de bewoner zelf zorg te dragen voor een WiFi-router. Utelisys adviseert daarvoor een dual-band WiFi-router te gebruiken op 5 GHz, deze is minder storingsgevoelig voor WiFi-netwerken in de directe omgeving.

Indien een WiFi router gebruikt wordt, zal deze vrijwel altijd werken met de standaardinstellingen. Mochten deze niet toereikend zijn, dan kan via ‘instellingen’ van de router gekozen worden voor ‘DHCP’ of ‘Automatisch’.

Let op; indien je er voor kiest om de computer of laptop rechtstreeks aan te sluiten kies er dan voor om dit als een ‘Openbaar netwerk’ te configureren. Hierbij worden standaard de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen.

Helpdesk

Bij vragen over het gebruik van de Internetdiensten kunnen bewoners van DeKey en Eigen Haard contact opnemen met de Utelisys Helpdesk.


Utelisys’ Internet services for Elzenhagen

The Elzenhagen buildings are connected to the Utelisys Internet connection via a central optic fiber connection. Subsequently, Internet services are delivered through the data port in the living room.

Internet

The data port can be used to directly connect a laptop or computer using a network cable. There is no need for a modem. If WiFi is required, the resident will need to procure a WiFi router. Utelisys recommends to use the 5 GHz frequency on a dual-band WiFi router for this purpose which is less sensitive to interference from WiFi networks in the immediate vicinity.

If a WiFi router is used, this almost always will work with the default settings. If these are insufficient, the router can be set to ‘DHCP’ or ‘Automatic’.

Attention; if you choose to connect the computer or laptop directly, choose to configure the Internet connection as a 'Public network'. The necessary security measures are then taken as standard.

Helpdesk

For any questions regarding the use of the Internet services, tenants of DeKey and Eigen Haard can contact the Utelisys Helpdesk.