Utelisys Internet- en TV-diensten voor hubstudios (English version below)

Het gebouw van hubstudios is middels een centrale glasvezelverbinding aangesloten op de Internetverbinding van Utelisys. Op de datapoort in de woonkamer wordt vervolgens zowel de Internet- als TV-dienst geleverd.

Internet

Op de datapoort kan een laptop of computer rechtstreeks worden aangesloten middels een netwerkkabel, zonder modem. Indien WiFi gewenst is dient de bewoner zelf zorg te dragen voor een WiFi-router. Utelisys adviseert daarvoor een dual-band WiFi-router te gebruiken op 5 GHz, deze is minder storingsgevoelig voor WiFi-netwerken in de directe omgeving.

Indien een WiFi router gebruikt wordt, zal deze vrijwel altijd werken met de standaardinstellingen. Mochten deze niet toereikend zijn, dan kan via ‘instellingen’ van de router gekozen worden voor ‘DHCP’ of ‘Automatisch’.

TV

Het TV-signaal wordt geleverd over dezelfde datapoort als het Internet, en er zijn twee mogelijkheden om TV ‘te kijken’:

  • Middels de Mediabox, optioneel verkrijgbaar via de beheerder van hubstudios.
  • Via de Webportal www.hubstudios.tv, deze Portal is enkel via de Internetaansluiting in de studio te bereiken. Vervolgens kan men TV ‘kijken’ via een computer, tablet of smartphone, zonder gebruik te hoeven maken van een TV-toestel.

Helpdesk

Bij vragen over het gebruik van de Internet- en TV-diensten kunnen bewoners van hubstudios contact opnemen met de Utelisys Helpdesk.


Utelisys Internet and TV services for hubstudios

The hubstudios building is connected to the Utelisys Internet connection via a central fiber optic connection. Subsequently, both Internet and TV services are delivered through the data port in the living room.

Internet

The data port can be used to directly connect a laptop or computer using a network cable. There is no need for a modem. If WiFi is required, the resident will need to procure a WiFi router. Utelisys recommends to use the 5 GHz frequency on a dual-band WiFi router for this purpose which is less sensitive to interference from WiFi networks in the immediate vicinity.

If a WiFi router is used, this almost always will work with the default settings. If these are insufficient, the router can be set to ‘DHCP’ or ‘Automatic’.

TV

The TV signal is delivered via the same data port used for the Internet. There are two options for watching TV:

  • Via the Mediabox; this is optionally available through the caretaker of hubstudios.
  • The www.hubstudios.tv web portal; this can only be accessed through the Internet connection in the studio. Users can watch television via their computer, tablet or smartphone, without the need for a television set.

Helpdesk

For any questions regarding the use of the Internet and TV services, tenants can contact the Utelisys Helpdesk.