Veelgestelde vragen - FAQ

Hieronder tref je de veelgestelde vragen, staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning. Druk op het plusje om de vragen te openen.

On this page you can find the frequently asked questions. If your question isn't mentioned here, please contact us for further assistance. Press the cross to open the questions.


+ De Mediabox (NL)

Hoe installeer ik de Mediabox?
Het is aanbevolen om de Installatie-aanwijzingen op te volgen in de handleiding van de Mediabox. Deze is hier te downloaden.

Het beeld staat stil
Herstart de TV-stream door van kanaal te wisselen.

De TV-optie is verdwenen in het menu
Er is geen verbinding met de TV-server. Druk op 'Settings' op de afstandsbediening en controleer de instellingen voor 'Ethernet', deze dient ingeschakeld te zijn. Indien Ethernet ingeschakeld is dient er een IP-adres vermeld te worden. Herstart indien nodig de Mediabox door de netstekker uit het apparaat te halen en weer aan te sluiten. Mocht dit het probleem niet oplossen, maak dan verbinding zonder gebruik van een router. Indien de problemen aanhouden, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.

Tijdens het TV-kijken stopt het beeld soms en/of spoelt door
Druk op de knop 'Settings' om naar de Display-instellingen te gaan. Schakel HDMI Auto-Detectie uit en selecteer handmatig de HDMI output mode. Kies voor 1080p 50Hz of 720p 50Hz.

Ik wil graag wijzigingen maken in Kodi maar er is een code nodig
De code 13579. Houd er wel rekening mee dat het maken van wijzigingen niet officieel ondersteund wordt.

Kan ik andere apps of add-ons installeren?
Ja, je kunt gebruik maken van diverse apps. Houd er wel rekening mee dat deze optie niet officieel ondersteund wordt gezien applicaties door derden worden aangeboden. Gebruik een Google-account om in te loggen in de play store. Sommige apps vereisen de invoer van een toetsenbord en/of muis.

Ik kan de Netflix app niet vinden?
De Netflix app is apart te downloaden vanaf de Netflix-website. https://help.netflix.com/nl/node/12983

+ The Mediabox (EN)

How do I set up the Mediabox?
It's recommended to follow the quick-setup part in the online manual which you can download here .

The TV is showing a still picture
Re-start the TV stream by flipping the channel back and fourth.

The TV option is not shown in the menu
There is no connection to the server, press settings on the remote, go to Ethernet and make sure it's enabled. If Ethernet is enabled, reboot the box by unplugging the power and plugging it back in. If this does not solve the problems, contact our support team for further troubleshooting.

During TV playback the stream stops every few seconds and/or fast forwards
Press the home button, go to settings, display and disable HDMI auto detection. Set the HDMI output mode to either 1080p 50Hz or 720p 50Hz.

I want to make some changes to the settings, what is the password?
The password is 13579. Please note that changing the settings can affect the quality of watching TV and is not officially supported.

Can I install other apps or add-ons?
Yes. Feel free to install any app you prefer. Do note that this is not officially supported as we cannot control third party applications. To use the android play store log in first with a Google account. It might be required by some apps to use a keyboard and/or mouse.

I can't find the Netflix app?
The Netflix app is available on the Netflix website: https://help.netflix.com/en/node/12983