Live Status

Op onderstaande pagina kun je live de status van het netwerk zien. De belangrijkste checks worden op deze pagina live bijgewerkt. Iedere minuut controleert deze pagina of de systemen in orde zijn. Indien in het verleden er problemen zijn gedetecteerd kun je dit terugzien aan een rood bolletje op de betreffende dag. Op de pagina vind je per storing een korte melding over deze berichten.

On the page below you can see the live status of the network. The most important checks are updated live on this page. Every minute this page checks whether the systems are in order. If problems have been detected in the past, you can see this on a red dot on the day in question. On the page you will find a short report per failure on these messages.