Onsite Support

Indien je een probleem ervaart of vragen hebt gerelateerd aan het Internet, de Online TV Portal, TP-Link routers of de Mediabox kan je ook op locatie de Support Desk benaderen. Deze is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 16:00 tot 18:00 uur.

De Support Desk is geplaatst achter de beveiliging in gebouw 2, naast de Service Desk. Vergeet niet om je Mediabox, router of laptop mee te nemen indien je problemen ervaart met deze apparaten.

 

In case you encounter a problem or have a question related to the Internet, Online TV Portal, TP-Link router or Mediabox you can also pass by our Support Desk onsite. It's open on Monday, Wednesday and Thursday from 16:00 to 18:00 hours.

The desk is located behind the security in building 2, next to the Hospitality Desk. Don't forget to bring your Mediabox, router or laptop if you encounter issues with these devices.

2015-12-09 16.30.14.jpg