Utelisys Internetdiensten voor DeKey (English version below)

De locaties van DeKey zijn middels een centrale verbinding aangesloten op de Internetverbinding van Utelisys. Op de datapoort in de woonkamer wordt vervolgens de Internedienst geleverd.

Internet

Op de datapoort kan een laptop of computer rechtstreeks worden aangesloten middels een netwerkkabel, zonder modem. Indien WiFi gewenst is dient de bewoner zelf zorg te dragen voor een WiFi-router. Utelisys adviseert daarvoor een dual-band WiFi-router te gebruiken op 5 GHz, deze is minder storingsgevoelig voor WiFi-netwerken in de directe omgeving.

Indien een WiFi router gebruikt wordt, zal deze vrijwel altijd werken met de standaardinstellingen. Mochten deze niet toereikend zijn, dan kan via ‘instellingen’ van de router gekozen worden voor ‘DHCP’ of ‘Automatisch’.

TV

Er is geen TV meer beschikbaar op locaties van DeKey (Fraijlemaborg en Zuiderzeeweg)

Helpdesk

Bij vragen over het gebruik van de Internetdiensten kunnen bewoners van DeKey contact opnemen met de Utelisys Helpdesk.


Utelisys’ Internet services for DeKey

The DeKey buildings are connected to the Utelisys Internet connection via a central connection. Internet services are delivered through the data port in the living room.

Internet

The data port can be used to directly connect a laptop or computer using a network cable. There is no need for a modem. If WiFi is required, the resident will need to procure a WiFi router. Utelisys recommends to use the 5 GHz frequency on a dual-band WiFi router for this purpose which is less sensitive to interference from WiFi networks in the immediate vicinity.

If a WiFi router is used, this almost always will work with the default settings. If these are insufficient, the router can be set to ‘DHCP’ or ‘Automatic’.

TV

There is no longer a TV service available at locations of DeKey (both Fraijlemaborg and Zuiderzeeweg)

Helpdesk

For any questions regarding the use of the Internet services, tenants can contact the Utelisys Helpdesk.