Veelgestelde vragen - FAQ

Hieronder tref je de veelgestelde vragen, staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning. Druk op het plusje om de vragen te openen.

On this page you can find the frequently asked questions. If your question isn't mentioned here, please contact us for further assistance. Press the cross to open the questions.


+ TV Kijken

Hoe kan ik TV kijken op hubstudios?
Om TV te kijken kan je gebruik maken van de optionele Mediabox of de web-portal hubstudios.tv . De Mediabox is verkrijgbaar bij de huismeester en dient verbonden te worden met een televisietoestel middels een HDMI-kabel.

Ik krijg het bericht dat de content niet beschikbaar is
De web-portal werkt enkel vanaf het Internet-netwerk in hubstudios. Indien je verbinding maakt via 3G/4G, een publiek WiFi-netwerk of gebruik maakt van een VPN-verbinding is de web-portal niet beschikbaar.

De zenders spelen niet op de web-portal
Indien je problemen ervaart met de web-portal hubstudios.tv, neem dan contact met ons op en vermeld welk type apparaat, welke browser(versie) en hoe je verbinding maakt via het Internet. In het algemeen werkt de web-portal op alle apparaten met een browser met videomogelijkheden.

+ De Mediabox

Hoe installeer ik de Mediabox?
Het is aanbevolen om de Installatie-aanwijzingen op te volgen in de handleiding van de Mediabox. Deze is hier te downloaden.

Het beeld staat stil
Herstart de TV-stream door van kanaal te wisselen.

De TV-optie is verdwenen in het menu
Er is geen verbinding met de TV-server. Druk op 'Settings' op de afstandsbediening en controleer de instellingen voor 'Ethernet', deze dient ingeschakeld te zijn. Indien Ethernet ingeschakeld is dient er een IP-adres vermeld te worden. Herstart indien nodig de Mediabox door de netstekker uit het apparaat te halen en weer aan te sluiten. Mocht dit het probleem niet oplossen, maak dan verbinding zonder gebruik van een router. Indien de problemen aanhouden, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.

Tijdens het TV-kijken stopt het beeld soms en/of spoelt door
Druk op de knop 'Settings' om naar de Display-instellingen te gaan. Schakel HDMI Auto-Detectie uit en selecteer handmatig de HDMI output mode. Kies voor 1080p 50Hz of 720p 50Hz.

Ik wil graag wijzigingen maken in Kodi maar er is een code nodig
De code 13579. Houd er wel rekening mee dat het maken van wijzigingen niet officieel ondersteund wordt.

Kan ik andere apps of add-ons installeren?
Ja, je kunt gebruik maken van diverse apps. Houd er wel rekening mee dat deze optie niet officieel ondersteund wordt gezien applicaties door derden worden aangeboden. Gebruik een Google-account om in te loggen in de play store. Sommige apps vereisen de invoer van een toetsenbord en/of muis.

Ik kan de Netflix app niet vinden?
De Netflix app is apart te downloaden vanaf de Netflix-website. https://help.netflix.com/nl/node/12983

+ De Internetverbinding

Welke Internetverbinding wordt er geleverd?
Utelisys heeft hubstudios ontsloten via een glasvezelverbinding en levert per studio een 100/100 Mbps Internetverbinding via Ethernet.

Hoe maak ik verbinding met het Internet
Je kan je laptop, computer of ander apparaat direct verbinden met de aansluiting in de wand middels een standaard netwerkkabel. Deze dient van Category 5E of hoger te zijn. Er is geen modem vereist.

Wordt er ook draadloos Internet geleverd?
Om gebruik te maken van WiFi dien je zelf zorg te dragen voor een draadloze router. Indien je deze aan wilt schaffen, zorg dan dat je geen modem, access-point, switch of hub aanschaft.

Welke Router is aanbevolen?
Wij bevelen een draadloze router aan welke draadloos Internet kan leveren op twee frequentiebanden, de 2,4GHz en de 5Ghz band. Deze routers staan bekend als 'Dual-Band'. Zorg dat ook de ontvangende apparatuur gebruik kan maken van 5GHz band om de beste resultaten te behalen. Let er op dat niet alle routers DFS-gecertificeerd zijn, deze bieden de beste resultaten. Electronicawinkels kunnen hier meer informatie over geven bij aanschaf.

Welke instellingen moet ik gebruiken?
Meestal werken de standaardinstellingen goed. Indien je toch problemen ervaart, zorg dan dat de apparatuur welke je aansluit op de aansluiting in de wand ingesteld staat met 'DHCP' of 'Automatisch IP-adres verkrijgen'.

Ik kan maar met een of twee apparaten verbinding maken?
Controleer of de router met de WAN-aansluiting aangesloten is. Indien je de LAN-aansluiting gebruikt kunnen er problemen ontstaan met meerdere apparaten. Controleer tevens of de router niet ingesteld is als Access-Point.

Ik heb problemen om mijn Playstation te verbinden met vrienden
Neem contact met ons support-team op voor verdere ondersteuning.


+ Watching TV

How can I watch TV at hubstudios?
To watch TV you can either use a Mediabox or use the web portal hubstudios.tv . The Mediabox must be connected via HDMI to a TV set and is available at the caretaker.

I get the message that the content is not available
The TV content can only be viewed on the Hubstudios network. In case you connect via 3G/4G connection, the public WiFi connection or use a VPN account the content cannot be viewed.

The TV does not play on the web portal
In case you experience issues with the web portal hubstudios.tv, send us a message and report what type of device you are using, what browser(version) and how you are connected. In general most devices with a browser support viewing TV on the web portal.

+ The Mediabox

How do I set up the Mediabox?
It's recommended to follow the quick-setup part in the online manual which you can download here .

The TV is showing a still picture
Re-start the TV stream by flipping the channel back and fourth.

The TV option is not shown in the menu
There is no connection to the server, press settings on the remote, go to Ethernet and make sure it's enabled. If Ethernet is enabled, reboot the box by unplugging the power and plugging it back in. If this does not solve the problems, contact our support team for further troubleshooting.

During TV playback the stream stops every few seconds and/or fast forwards
Press the home button, go to settings, display and disable HDMI auto detection. Set the HDMI output mode to either 1080p 50Hz or 720p 50Hz.

I want to make some changes to the settings, what is the password?
The password is 13579. Please note that changing the settings can affect the quality of watching TV and is not officially supported.

Can I install other apps or add-ons?
Yes. Feel free to install any app you prefer. Do note that this is not officially supported as we cannot control third party applications. To use the android play store log in first with a Google account. It might be required by some apps to use a keyboard and/or mouse.

I can't find the Netflix app?
The Netflix app is available on the Netflix website: https://help.netflix.com/en/node/12983

+ The Internet connection

What Internet connection are we subscribed to?
Utelisys connects to hubstudios via optic fiber and provides a 100/100 Mbps Internet connection in each room via Ethernet.

How do I connect to the Internet?
You can connect your laptop, computer or any other device directly to the wall socket using a standard network cable of category 5E or higher. There is no need for a modem.

Is WiFi supported?
To use a WiFi connection you can connect a wireless router rather than your computer or laptop. Make sure to use a wireless router and do not connect a modem, wifi access point, switch or other device directly to the wall outlet.

What router is recommended?
The best results are achievable via a wireless router that operates in both frequency ranges of 2.4 and 5 Ghz. These are known as Dual-Band routers. To use both frequency ranges make sure your personal devices such as laptops and phones can connect on this frequency. Do note that not all models are DFS certified which provides the best results, electronic stores can provide you more information about this.

What are the correct settings to connect to the Internet?
Mostly the default settings will work fine. In case you run into problems, check if your equipment uses 'DHCP' or 'Obtain IP-address automaticly'.

I can only connect one or two devices to the Internet over WiFi
Check if your router is connected with the 'WAN' or 'Internet' connection to the wall socket. Make sure the router is not configured as access point.

My Playstation cannot connect to friends

Contact our support team for further support.